top of page

 

Welkom in mijn praktijk. Je bent op deze pagina beland, omdat je geïnteresseerd bent om wat meer te lezen over mijn visie. Misschien vind jij, net als ik, een visie wel belangrijk in je leven. Ik in ieder geval wel. Ik ben een eigen psychologenpraktijk gestart, net omdat ik heel bewust heb nagedacht over waar ik voor sta, en waar ik in geloof. Ik ben, tegelijkertijd, nieuwsgierig naar wat jouw visie is op therapie. Zo creëren we samen een waardevol therapietraject.


 
Therapie is een samenwerking

Ik zie therapie als een samenwerking tussen cliënt en therapeut. We gaan samen op weg, verkennen jouw vragen, we stellen samen therapiedoelen op en we stippelen een plan uit. We staan regelmatig even stil bij wat werkt, en wat niet. Ik breng graag mijn inzichten in, en tegelijkertijd vind ik het ook fijn als jij tussen de sessies door met dingen aan de slag kan gaan. Het is een samenwerking waarbij ik je inbreng apprecieer, en graag ook regelmatig krijg. 

 

Therapie is onderbouwd 

Ik hou van een onderbouwde aanpak. Als klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut heb ik altijd geleerd wetenschappelijk en kritisch te kijken naar gedrag. Ik ga steeds op zoek naar onderbouwde technieken en behandelmethoden. Omdat ik de connectie met onderzoek en literatuur zo belangrijk vind, school ik mezelf vaak bij en neem ik deel aan intervisiegroepen met collega’s. Daar bespreken we behandelingen en delen we onze inzichten met elkaar. Dit is heel leerrijk, en vormt een meerwaarde voor de therapie.

Therapie gebeurt in een veilige context

 

Ik vind het belangrijk dat jij je verhaal kan vertellen in een veilige context. Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Wat wij samen bespreken in een sessie, is vertrouwelijk. Voel je je na een tijdje nog niet veilig in de sessie? Dan maken we dit samen bespreekbaar. Misschien is er geen klik tussen ons. Dat kan, in dat geval schakel ik graag een collega in zodat je traject niet verloren gaat. Immers, de stap zetten naar een psycholoog kan heel moeilijk zijn. Hoe dan ook, proberen we dit eerlijk te bespreken met elkaar. Transparantie, eerlijkheid en veiligheid zijn voor mij belangrijke waarden, in mijn leven, en zeker ook in therapie. 

 

Er is ruimte in therapie voor creativiteit en spontaniteit

Wat ik enorm belangrijk vind in therapie, is dat er ruimte is voor ons beiden om creatief en spontaan te kunnen zijn. Ik vind het fijn, als ik kan improviseren en spontaan dingen aan jou kan voorstellen. Omgekeerd, vind ik het heel waardevol als jij ook je eigen persoonlijke toets aan de therapie kan geven. Het is ‘onze’ therapie, en de bedoeling is dat we elkaar kunnen inspireren en er samen een waardevol traject van maken. Een voorbeeld kan zijn, dat we rond zelfbeeld werken en jij op een bepaald moment moet denken aan een liedje dat dit heel goed uitdrukt. Of dat je graag een stukje tekst meebrengt naar de sessie, en dat we daarrond werken. Ik bedoel ‘creatief’ in de ruimste zin van het woord, dus wees zeker niet afgeschrikt als jij jezelf niet ziet als een creatief persoon. Ik geloof niet in 1 therapie die werkt voor iedereen. Met andere woorden, we laten steeds ruimte om onze therapie zo persoonlijk mogelijk in te vullen.

 

We werken samen naar een doel

Ik vind het wel fijn om in therapie samen een idee te hebben waar we naartoe gaan. Wil je graag werken aan je onzekerheid, bijvoorbeeld? Dat kan een mooi therapiedoel zijn. Of misschien wil je vooral af van die paniekaanvallen, of kamp je met een vervelende gewoonte die je graag wil aanpakken? Ik heb de afgelopen jaren geleerd, dat enkele concrete therapiedoelen opstellen, kan werken om de therapie te structureren en een gewenst resultaat te bereiken.

Samenwerking met andere hulpverleners of partners

Misschien zijn er in jouw traject wel andere mensen betrokken, die jou op de ene of de andere manier helpen, omringen en ondersteunen. Dat kan een maatschappelijk werker zijn, een huisarts, een psychiater, een andere psycholoog, … Als jij dat graag wil, neem ik contact op en houden we elkaar op de hoogte van onze behandeling (énkel, als jij daar expliciet de toestemming voor geeft). Dit soort van samenwerking kan voor jou heel nuttig zijn, omdat zowel jij, als alle partners op hetzelfde moment op de hoogte zijn van waar jij staat. Bovendien geeft het ons de gelegenheid om onze zorg voor jou op elkaar af te stemmen.  

 

Daarnaast heb ik een lopende samenwerking met collega therapeuten die enkele bijkomende expertises hebben opgebouwd. Soms botsen we in ons therapeutisch traject op elementen die een specifieke aanpak vereisen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn, dat je graag na of tijdens ons traject, start met een traumabehandeling. Of je hebt na ons traject nood aan een training rond mindfulness. Door deze samenwerkingen, worden bijkomende trajecten mogelijk.

 

Innovatie

Ik heb geen schrik om buiten de hokjes te denken. Misschien vind jij het moeilijk om met de stress van school om te gaan, en zijn er op het moment van onze begeleiding nog studenten die met deze moeilijkheden zitten. Als jij dat zinvol zou vinden, kunnen we bijvoorbeeld beslissen om enkele groepssessies te organiseren rond stress, zodat jullie ook van elkaar kunnen leren en jullie onzekerheden en twijfels kunnen delen. Welke richting onze therapie uitgaat en hoe jij die wil invullen, dat beslissen we allemaal samen. Ik vind het belangrijk om te blijven nadenken hoe we therapie kunnen vernieuwen, en hoe we het beste antwoord kunnen zoeken op jouw vraag (ook als dat betekent dat we dan iets nieuws doen). 

VISIE

bottom of page